Pozdravljeni

Nahajate se na javnih straneh projekta unisVET katerega namen je uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada.

Obvestila - PRIPRAVA OSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH NAČRTOV

četrtek, 12. april 2012

Pripravljeni OIN na šolah znotraj konzorcija Unisvet v letih 2009 - 2011

četrtek, 12. april 2012

Obrazci OIN:

- za neuspešne dijake

- za dijake s statusom

- za nadarjene dijake

sobota, 07. maj 2011

Objavljamo dva članka o osebnih izobraževlanih načrtih, ki sta bila objavljena v Šolskem svetovalnem delu v letu 2010.

sobota, 07. maj 2011

Skupine za pripravo osebnih izobraževalnih načrtov, mape učnih dosežkov in priznavanje neformalno pridobljenega znanja smo pripravile evalvacijski vprašalnik za šole znotraj konzorcija Unisvet.

Rezultati evalvacije bodo objavljeni na zaključni konferenci.

torek, 23. december 2008

Delovna skupina je bila oblikovana z namenom, da pripravi obrazec za pripravo osebnega izobraževalnega načrta. Naše glavne naloge so:

- oblikovanje inštrumentarija za prirpavo osebnih izobražewvalnih načrtov,

- usposabljanje strokovnih delavcev za pripravo osebnega izobraževalnega načrta

- priprava in izvedba evalvacijske študije

- priprava gradiv za objavo na spletnih straneh