Pozdravljeni

Nahajate se na javnih straneh projekta unisVET katerega namen je uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada.

Obvestila - PRIPRAVA ODPRTEGA KURIKULA

torek, 20. november 2012

Spoštovani!

 

Sporočamo, da smo v okviru projekta UNISVET - ODPRTI KURIKUL pripravili priročnik za pripravo odprtega kurikula z naslovom: Odprti kurikul - most me šolo in poslovnim okoljem. Priročnik je v priponki.

 

Lep pozdrav,

mag. Mojca Cek

petek, 11. november 2011

Spoštovani!


Sporočamo vam razpored usposabljanja za »Ankete kot instrumentarij raziskovanja pri ugotavljanju potrebnih znanj in veščin delodajalcev v vašem okolju«.

Lep pozdrav,
mag. Mojca Cek

 

ponedeljek, 10. oktober 2011

Spoštovani!


Sporočamo, da smo v okviru projekta UNISVET - ODPRTI KURIKUL pripravili priročnik za lažjo uporabo računalniške aplikacije za detektiranje potreb, ki se nahaja na spletni strani: http://ankete.cpu.si/. Priročnik je v priponki.

Lep pozdrav,
mag. Mojca Cek

 

četrtek, 27. november 2008
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) v 13. členu določa, da šole skupaj s socialnimi partnerji, v skladu z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov, določijo del kurikula. Odprti kurikul je del letnega delovnega načrta (68. člen). Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006.
Država določi 80% vsebin izobraževalnih programov, šole pa naj bi v sodelovanju s socialnimi partnerji v regiji opredelile 20% vsebin oziroma ciljev izobraževalnih programov.

V izhodiščih iz leta 2001 je odpiranje kurikula utemeljeno:
- z vidika potreb delodajalcev, ki bi želeli programe hitreje prilagajati spreminjajočim se tehnološkim ››zahtevam in proizvodnim programom;
- na ravni šol, da bi se lažje odzivale na zahteve delodajalcev ter različnih skupin udeležencev ››izobraževanja in bi tako krepile svojo razvojno vlogo in
- na ravni države, da na nacionalni ravni razbremeni razreševanje specifičnih regionalnih vprašanj, z ››večjo avtonomijo šol pa krepi njihovo strokovnost in odgovornost za kakovost izobraževanja. (Klarič, 2008: Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v novih in prenovljenih izobraževalnih programih poklicnega izobraževanja)
V odprti kurikul je poleg strokovnih ciljev možno vključevati tudi ustrezne splošno-izobraževalne vsebine (generične kompetence oz. »skupno znanje«), ki nadgrajujejo splošno-izobraževalne cilje. Z odprtim kurikulom naj bi šola omogočala dijakom uveljavljanje individualnih želja, interesov in sposobnosti.Pri pripravi odprtega kurikula šola sodeluje s socialnimi partnerji. Eden od ciljev odprtega kurikula je vzpodbuditi stalne oblike sodelovanja med šolami in socialnimi partnerji v lokalni skupnosti.