Pozdravljeni

Nahajate se na javnih straneh projekta unisVET katerega namen je uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada.

Obvestila - OPREDELITEV MERIL ZA PRIZNAVANJE NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

četrtek, 15. december 2011

»Znanje se pridobiva v različnih okoljih in na različne načine in niti šola niti učitelji si ne moremo prilaščati monopola nad posredovanjem znanja. Če je učiteljska osnovna naloga posredovati znanje v šoli, še vedno ostaja naša odgovornost, da znanje, ki je bilo pridobljeno izven »uradnega« sistema, odkrivamo, sprejemamo in ustrezno ovrednotimo z merili in kriteriji, ki jih uporabljamo znotraj »uradnega« sistema. Znanje je enost, ne oziraje se na to, kako ali kje je bilo pridobljeno. V tem je bistvo našega projekta.«